illslick บทเพลง อย่าเล่นตัว


แนวเนื้อหาเพลง อย่าเล่นตัว ft. KK ที่มีความหวัง และจบที่สมหวัง ในหนึ่งบทเพลง (In Love) แทบจะไม่ค่อยถูกเล่าเรื่องราวออกมาจาก illslick ส่วนมากเนื้อหาบทเพลงจะเป็นแนว ความหวัง (Hope) และอกหัก มารอบนี้เรื่องราวแนวเพลงมาที่ มีความหวัง และจบที่สมหวัง ความสุขที่ได้รัก " การรอคอยที่มีความสุขที่สุด คือการรอคอยที่สมหวัง...." เธออย่าทำเล่นตัวไปเลย เจอกันไม่ได้เอื้อนได้เอ่ย


บทวิจารณ์เป็นเนื้อหาส่วนตัว  เจตนาคือการชื่นชอบในงานศิลปิน (Favorite Artist : ILLSLICK)
เอื้อนเอ่ย = ออกปากพูด หรือพูดความในใจออกมา
Shawty = ไอ้เตี้ย


เพลง ILLSLICK - อย่าเล่นตัว ft. KK [Official Music Video]อัพเดตข้อมูล : 20 พ.ค. 2564 19:58 : 3935