ถ้าวันนี้เราปฏิเสธอะไรไปสักอย่างถ้าวันนี้เราปฏิเสธอะไรไปสักอย่าง ก็แค่วันต่อๆไปใช้ชีวิตปกติ

แต่ถ้าเราตกลงทำอะไรสักอย่าง มันก็อาจจะมีวันที่ดีขึ้นอัพเดตข้อมูล : 1 ก.ค. 2564 13:46 : 2040